Uchwała 10/2019 Zgromadzenia Wspólników Ostrowieckiej Szkoły Biznesu w sprawie przedłużenia kadencji wszystkich organów kolegialnych i innych ciał wybranych ciał Wyższej  Szkoły Biznesu i  Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim


ZARZĄDZENIE REKTORA nr 12/2019 z dnia 16 maja 2019r w sprawie terminarza roku akademickiego 2019/2020


ZARZĄDZENIE nr 1 /2019 Kanclerza  Wyższej  Szkoły Biznesu i  Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 10 kwietnia  2018 r.w sprawie wysokości i  zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w języku polskim w  Wyższej  Szkole Biznesu i  Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim i jej filiach.


ZARZĄDZENIE nr 2 /2019 Kanclerza  Wyższej  Szkoły Biznesu i  Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 15 kwietnia 2019 r.w sprawie  wysokości i zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w języku polskim w  Wyższej  Szkole Biznesu i  Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim i jej filiach w roku akademickim 2019/2020 .


ZARZĄDZENIE REKTORA nr 8/2019 z dnia 26 kwietnia 2019r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim


ZARZĄDZENIE REKTORA nr 4/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie podawania procedurze antyplagiatowej prac dyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. 

ZARZĄDZENIE REKTORA nr 712019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany terminarza roku akademickiego 2018/2019 dla studentów drugiego roku czwartego semestru studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.


ZARZĄDZENIE nr 5 /2018 Kanclerza  Wyższej  Szkoły Biznesu i  Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 18 maja  2018 r.w sprawie  Zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w języku polskim w  Wyższej  Szkole Biznesu i  Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.


ZARZĄDZENIE REKTORA nr 12/2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie terminarza roku akademickiego 2018/2019


ZARZĄDZENIE REKTORA nr 17.1/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia dokumentów regulujących zagadnienia bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych.


ZARZĄDZENIE REKTORA nr 16/2018 z dnia 29 września 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu zakończenia rekrutacji.