Regulamin Studiów w Wyższej Szkole Biznesu-i-Przedsiębiorczości (obowiązujący-od-1.X.2021)


 Regulamin Studiów Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego. ( obowiązujący od 1 X 2022)

 

Wytworzono: Stefan Suska, 2021-04-30
Opublikowano: Marek Gawlik, 2021-04-30
Zmodyfikowano: Monika Dobrowolska, 2022-04-29
Podmiot udostępniający: Pełnomocnik Rektora ds. Organizacyjno-Prawnych Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.