ZARZĄDZENIE nr 19/2021 Rektora Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie terminarza roku akademickiego 2021/2022


Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim nr 14/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania i oceniania prac dyplomowych, przebiegu egzaminów dyplomowych oraz sposobu obliczania ostatecznego wyniku studiów w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim


ZARZĄDZENIE nr 1 /2020 Kanclerza  Wyższej  Szkoły Biznesu i  Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 18 maja 2020 r.w sprawie  wysokości i zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w języku polskim w  Wyższej  Szkole Biznesu i  Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim i jej filiach w roku akademickim 2020/2021 . 


ZARZĄDZENIE REKTORA nr 17.1/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia dokumentów regulujących zagadnienia bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych. 

 

ZARZĄDZENIE REKTORA nr 4/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie podawania procedurze antyplagiatowej prac dyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.


 ZARZĄDZENIE REKTORA nr 8/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim


 ZARZĄDZENIE REKTORA nr 12/2019 z dnia 16 maja 2019r w sprawie terminarza roku akademickiego 2019/2020


 Uchwała 10/2019 Zgromadzenia Wspólników Ostrowieckiej Szkoły Biznesu w sprawie przedłużenia kadencji wszystkich organów kolegialnych i innych ciał wybranych ciał Wyższej  Szkoły Biznesu i  Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim


Uchwała nr 53/2019 Senatu WSBiP w Ostrowcu Św. w sprawie uchwalenia regulaminu zarządzania prawami własności przemysłowej oraz komercjalizacji własności intelektualnej


 Uchwała nr 54/2019 Senatu WSBiP w Ostrowcu Św. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej WSBiP.


ZARZĄDZENIE nr 15/2019 Rektora Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 1 października 2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości


DECYZJA nr 5/2020 Rektora Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wstrzymania obsługi bezpośredniej nauczycieli akademickich, studentów i słuchaczy st. podyplomowych, oraz uczestników projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.


ZARZĄDZENIE nr 8/2020 Rektora Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia18 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni 

Uchwały i zarządzenia archiwalne

ZARZĄDZENIE REKTORA nr 9/2020 z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie odwołania zajęć i obron prac dyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.


 ZARZĄDZENIE REKTORA nr 11/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie odwołania zajęć i obron prac dyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św


ZARZĄDZENIE nr 2 /2019 Kanclerza  Wyższej  Szkoły Biznesu i  Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 15 kwietnia 2019 r.w sprawie  wysokości i zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w języku polskim w  Wyższej  Szkole Biznesu i  Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim i jej filiach w roku akademickim 2019/2020 .

ZARZĄDZENIE REKTORA nr 16/2018 z dnia 29 września 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu zakończenia rekrutacji.  

ZARZĄDZENIE nr 5 /2018 Kanclerza  Wyższej  Szkoły Biznesu i  Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 18 maja  2018 r.w sprawie  Zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w języku polskim w  Wyższej  Szkole Biznesu i  Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

ZARZĄDZENIE REKTORA nr 712019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany terminarza roku akademickiego 2018/2019 dla studentów drugiego roku czwartego semestru studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.

ZARZĄDZENIE nr 1 /2019 Kanclerza  Wyższej  Szkoły Biznesu i  Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 10 kwietnia  2018 r.w sprawie wysokości i  zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w języku polskim w  Wyższej  Szkole Biznesu i  Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim i jej filiach.

ZARZĄDZENIE REKTORA nr 12/2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie terminarza roku akademickiego 2018/2019