Władze uczelni

 

Rektor dr Paweł Gotowiecki

Kanclerz mgr Agnieszka Winiarczyk

 

Kompetencje władz uczelni określa statut WSBiP oraz wynikają one z Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 sierpnia 2018 r. Poz. 1668)