Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwana dalej "Uczelnią", jest uczelnią niepubliczną, utworzoną na podstawie pozwolenia Ministra Edukacji Narodowej nr DSW 3-0l45-511AM/96 z dnia 19 marca 1996r. z późniejszymi zmianami.

2. Uczelnia została utworzona przez Ostrowiecką Szkołę Biznesu - spółkę z o. o., zwaną dalej "Założycielem".

Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018poz. 1668), zwanej dalej "ustawą", Statutu Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowcu Świętokrzyskim, zwanego dalej "statutem' oraz przepisów wydanych na ich podstawie.

 

Wytworzono:
Opublikowano: Marek Gawlik, 2018-10-05
Zmodyfikowano:
Podmiot udostępniający: Rektorat Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.